Hur mycket kan du spara? Begär offert! Ladda ner PDF!


Norrland är vår
hemmamarknad, men
vi exporterar också till Svealand, Götaland och
andra europeiska
länder.

 

 

Ackumulatortankar

Thorén rekommenderar att värmepumpen installeras tillsammans med en eller flera ackumulatortankar. Styrd kondensering innebär bland annat att värmepumpen växlar mellan att göra varmvatten eller värme.

Om man under kort tid förbrukar mycket varmvatten så gör värmepumpen bara varmvatten. Det kan pågå i upp till tre timmar, sen slår säkerhetssystemet över till värme. Under tiden värmepumpen gör varmvatten, sjunker temperaturen i värmesystemet, radiatorer och eventuella värmegolv kallnar och rören i väggar och golv krymper.

När sen värmepumpen går över till att göra värme igen, stiger temperaturen i värmesystemet snabbt, rören utvidgar sig och det knäpper här och var i huset.

Med ackumulatortank blir värmen mycket jämnare. Knäppningarna försvinner och komforten ökar.

Har man ett värmesystem med stor vattenvolym kan man klara sig utan ackumulatortank, men då rekommenderas att man demonterar radiatorventilerna på alla radiatorer, det räcker inte att öppna dem. För bra funktion måste flödet vara jämt och inte störas av termostatventiler. Med ackumulatortank kan man ha termostatventilerna kvar och reglera värmen individuellt i olika rum.

Ytterligare en fördel med ackumulatortank är att kompressorn går längre perioder i taget. Det ökar livslängden eftersom det som sliter på kompressorn är korta gångtider med många start och stopp.

Våra ackumulatortankar från BoRö har samma utseende som tankarna för varmvattenberedning. Värmesystemet bör innehålla minst 20 liter vatten per kilowatt värmepumpseffekt, varav ackumulatortanken kan stå för minst hälften.


Tank med anslutningar på framsidan. Finns som ackumulatortank eller dubbelmantlad varmvattenberedare.
Mått: 70 x 70 x 175 cm.


Tank med anslutningar på ovansidan. Finns som ackumulatortank eller dubbelmantlad varmvattenberedare.
Mått: 60 x 60 x 170 eller 155 cm.