Hur mycket kan du spara? Begär offert! Ladda ner PDF!


Norrland är vår
hemmamarknad, men
vi exporterar också till Svealand, Götaland och
andra europeiska
länder.

 

 

Glöm inte ROT-avdraget!

Vi hjälper dig att få ROT-avdrag när vi installerar en värmepump hos dig.

Inte nog med att en ny värmeanläggning från Thorén kan sänka dina värmekostnader med upp till 80 %. Du får även ROT-avdrag som ger 30 % rabatt på arbetskostnaden för installationen.

För installation av en värmepump för bergvärme, jordvärme, sjövärme eller grundvattenvärme räknas arbetskostnaden ut genom en schablon framtagen av Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen.

35% av totalkostnaden (inklusive värmepump, borrning, rör mm) räknas som arbetskostnad.

Om totalkostnaden är 200 000 kr

blir arbetskostnaden enligt schablon 200 000 x 35% = 70 000 kr

ROT-avdraget är 30% dvs. 21 000 kr

Din totalkostnad blir 179 000 kr

 

För luft/vatten-värmepumpar är schablonen för framräkning av arbetskostnad 25%.

 

Du kan också få ROT-avdrag vid reparation av värmepumpen

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida