Hur mycket kan du spara? Begär offert! Ladda ner PDF!


Norrland är vår
hemmamarknad, men
vi exporterar också till Svealand, Götaland och
andra europeiska
länder.

 

 

Inställningar CCV

Nedanstående anvisning gäller värmepumpar med reglercentral CCV tillverkade från hösten 2010.

Manöverpanel

På manöverpanelen finns en grön start- och stoppknapp samt en röd varningslampa för larm. Till vänster sitter reglercentralen, se nedan.

Start- och stoppknapp

 

Värmepumpen startar när startknappen trycks in. Den lyser grönt när spänning går fram till reglercentralen, kompressorn och pumparna mm. Genom att trycka en gång till slocknar den och går ut till avstängt läge.

 

Varningslampa för larm

 

Om både den gröna knappen och den röda varningslampan lyser har ett larm löst ut. Vilken typ av larm det är, indikeras på reglercentralens display.

 

Reglercentral

Reglercentralen är inställd av Thorén och installatören, men du kan själv finjustera den.

 

Ladda ner inställningsanvisningarna i pdf.

 

Så här fungerar reglercentralens menysystem

Alla inställningar görs via en tryckkänslig panel, pekskärm, där alla kommandon ges genom att peka på ikoner på skärmen. Om du inte vill använda fingrarna kan du använda något trubbigt föremål till exempel baksidan av en penna. Obs, skärmen tål inte att du använder vassa föremål som knivar eller skruvmejslar.

Grundmeny

Menyfunktionen kan närmast liknas vid den som finns på mobiltelefoner. De vanligaste inställningarna når du direkt via ikoner, medan de avancerade inställningarna görs via listor i ett menysystem, radmenyer. Varje menybild har en hjälpfunktion som man når genom att trycka på frågetecknet uppe i högra hörnet.

Varje meny förutom Grundmeny, har ett unikt nummer längst upp i vänstra hörnet och namn på menyn. Använd dessa beteckningar vid supportärenden.

 

Displayen är bakgrundsbelyst. Bakgrundsbelysningen tänds vid start, larm och när man pekar på displayen. Den släcks efter ca: 20 minuter.

Alla värden som ändras gäller direkt från inmatning. Det finns alltså ingen knapp för att konfirmera ändringen.

Ladda ner utförliga inställningsanvisningar i pdf

(samma som ovan)