Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Vi utvecklar värmeprodukter som gör det ekonomiskt försvarbart för fastighetsägare att välja en mer miljövänlig uppvärmning. Vårt viktigaste bidrag till miljön är att våra produkter möjliggör att det blir ännu enklare för fastighetsägare att bidra till minskade koldioxidutsläpp och ökade miljöförbättringar.

I vårt miljöarbete skall vi sträva efter att i tillverkningen utnyttja så lite resurser som möjligt genom att hushålla med energi och material.

Förbättringar i vår miljöanpassning skall ske i sådan takt att vi ständigt erbjuder bättre och mer miljöbesparande produkter.

Vi skall ha högre miljökrav på oss själva än vad gällande lagar och förordningar anger.

Våra övergripande miljömål är:

Att våra värmepumpar ska ha så god verkningsgrad som möjligt för att på så sätt spara mer energi och tillika mer miljö.

 Så långt det är möjligt att använda det mest ekologiska och miljöanpassade kemikalierna i vår produktion

Vi förbinder oss vidare för att arbeta efter de miljömål som FN har utarbetat i samband med konferenserna i Rio 1992 (Agenda 21) och i Johannesburg 2002.