Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

kollektor - Den slinga av till exempel polyetenslang som ligger i marken, berget eller sjön och tar upp värme därifrån. En kollektor kan också ta värme ur luften, till exempel en frånluftsvärmeväxlare.
köldbärare - Den vätska som flyter i kollektorn
förångare - Värmeväxlare som tar upp värme från köldbäraren och överför värmen till köldmediet.
köldmedium - Den vätska som pumpas i kompressorn och överför värmen från förångaren till kondensorn.
kondensor - Värmeväxlare som tar upp värme från köldmediet och överför värmen till värmebäraren.
värmebärare - Vattnet som cirkulerar i värmepumpen och radiatorsystemet och värms av värmepumpens kondensor
värmefaktor - Förhållandet mellan tillförd energi och avgiven energi. Om kompressorn, pumparna mm drar 1 kW och man får ut värme på 3 kW så är värmefaktorn 3,0.
värmefaktor, COP - Coefficient of performance. Värmefaktor som bara tar hänsyn till kompressorns effektförbrukning och inte räknar med cirkulationspumpar och andra förbrukare.
praktisk värmefaktor - Värmefaktor som tar hänsyn till alla förbrukare. Dvs. hur mycket värme som man får ut i förhållande till hur mycket energi som går åt totalt.
årsvärmefaktor/energifaktor - Förhållandet mellan hur mycket energi (värme) man får ut under ett år i förhållande till hur mycket energi som går åt.