Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Varm luft att värma källaren med!

När man tar bort en panna och istället sätter in en värmepump får man ofta problem med att källaren blir för kall, eftersom pannan tidigare stod där och värmde. Om det är ett hus med självdragsventilation kan man också få problem med att ventilationen blir sämre. För att öka temperaturen i källaren kan man montera in en extra radiator i pannrummet. Det kan delvis lösa även ventilationsproblemet. Men Thorén har en bättre och billigare lösning:

Alla värmepumpar som Thorén tillverkar kan levereras med inbyggd varmluftstillsats som blåser varm luft. Luften kan hämtas utifrån och på valfritt sätt blåsas in i huset.

Varmluftstillsatsen består av en extra luftkondensor och en fläkt och kallas på fackspråk "underkylare". Luftkondensorn ligger efter den ordinarie kondensorn och tar tillvara restvärmen som annars hade gått förlorad i expansionsventilen. Värmen den ger är alltså gratis förutom den lilla energi som fläkten drar.

Anslutningarna för 125 mm spirorör till luftintaget (till vänster) och varmluftsutblåset sitter på värmepumpens översida och luftrören kan dras vidare till ett torkrum eller vad man tycker är lämpligt.

Frånluftsåtervinning

Thorén säljer värmeväxlare/frånluftsåtervinningsaggregat som går att montera i frånluftskanalen på vinden eller var den är lättast åtkomlig och koppla till köldbärarkretsen i värmepumpen.

 

 

 

 

 

Läs om återvinningsaggregat
Läs om billig kyla sommartid